Print Center - Cursuri de formare profesionala

Arhiva anunturi

 


Atenţie! În data de 28.06.2012 deschidere curs RESPONSABIL DE MEDIU !Înscrierile se fac la sediul firmei in Timişoara, str. Pomiculturii nr. 10 de luni până vineri între orele 9.15 - 11.00

NOU! CURS RESPONSABIL DE MEDIU , autorizat CNFPA - cod COR 325710, singurul furnizor de formare profesională autorizat la CNFPA pe această ocupaţie din partea de vest a ţării, cursul cuprinde şi modulul privind regimul deşeurilor - Legea 211/25.11.2011!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianții, precum şi operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Examen curs stivuitorist în data de 15.06.2012, ora 10.30 la liceul C.D. Loga Timişoara!

Examen curs agent de pază şi ordine în data de 13.06.2012, ora 16.00 la Sc. Gen. Nr. 16 Timisoara!

Examen curs barman în data de 22.05.2012, ora 17.00 la Grup Scolar Romano - Catolic Partenie Cosma Oradea!

Examen curs cadru tehnic cu atributii în domeniul PSI în data de 04.05.2012, ora 15.00 la sediul Postei Romane din TImisoara - client Posta Romana!

Atentie! Pentru a veni in sprijinul dvs. va putem elibera adeverinte de inscriere curs la depunerea dosarului cu conditia achitarii a jumatate din valoarea cursului care doriti sa-l urmati.